Kategorie ubytovaných
dle Výnosu MŠMT k využívání ubytovací kapacity Domu zahraničních služeb

1. Kategorie A
a) čeští i zahraniční hosté ministerstva, organizačních složek státu v působnosti ministerstva (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem (dále jen „příspěvková organizace“) při pracovních cestách (zahraniční hosté ministerstva přijatí podle interního předpisu upravujícího zahraniční styky);

b) účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných ministerstvem, organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;

c) účastníci tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí, pořádaných či spolupořádaných ministerstvem nebo pořádaných organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;

d) zaměstnanci ministerstva (ve služebním, pracovním poměru, činní na základě dohod konaných mimo pracovní poměr), zaměstnanci organizačních složek státu a příspěvkových organizací na pracovních cestách, při plnění úkolů souvisejících s výkonem předmětu činnosti, pro kterou byly tyto organizace zřízeny.

2. Kategorie B
ostatní osoby.


Pro zařazení do zvýhodněné kategorie A prosíme o vyplnění objednávkového formuláře (stáhnout).
Podepsaný formulář zašlete e-mailem:recepce@dzs.cz
nebo faxem: +402 221 776 113.