Kategorie ubytovaných
dle Výnosu MŠMT k využívání ubytovací kapacity Domu zahraničních služeb

1. Kategorie A
a) čeští i zahraniční hosté ministerstva, organizačních složek státu v působnosti ministerstva (dále jen „organizační složka státu“) a příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem (dále jen „příspěvková organizace“) při pracovních cestách (zahraniční hosté ministerstva přijatí podle interního předpisu upravujícího zahraniční styky);

b) účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných ministerstvem, organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;

c) účastníci tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí, pořádaných či spolupořádaných ministerstvem nebo pořádaných organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi;

d) zaměstnanci ministerstva (ve služebním, pracovním poměru, činní na základě dohod konaných mimo pracovní poměr), zaměstnanci organizačních složek státu a příspěvkových organizací na pracovních cestách, při plnění úkolů souvisejících s výkonem předmětu činnosti, pro kterou byly tyto organizace zřízeny.

Typ pokoje Cena bez DPH Cena včetně DPH
Jednolůžkový 1200 Kč 1380 Kč
Jednolůžkový
přistýlka
300 Kč 345 Kč
Dvoulůžkový 1600 Kč 1840 Kč
Dvoulůžkový
přistýlka
500 Kč 575 Kč
Apartmán 2800 Kč 3220 Kč

Pro zařazení do zvýhodněné kategorie A prosíme o vyplnění objednávkového formuláře (stáhnout).
Podepsaný formulář zašlete e-mailem:recepce@dzs.cz
nebo faxem: +402 221 776 113.

2. Kategorie B
ostatní osoby.

Zobrazit ceny kategorie B