Kde nás najdete?

Poskytujeme zvýhodněné ceny ubytování účastníkům vzdělávacích akcí a zaměstnancům vzdělávacích institucí a státní správy.
Ceník...

Kategorie ubytovaných
dle Metodického pokynu MŠMT k využívání ubytovací kapacity Domu zahraničních služeb

1. Kategorie A
a) čeští i zahraniční hosté MŠMT, příp. hosté ČŠI a příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT, na pracovních cestách (v případě zahraničních hostů podle čl. 8 odst. 1 a 2 Výnosu č. 13/2015 a Služebního předpisu č. 25/2015, kterým se vydává Směrnice upravující zahraniční styky).;

b) účastníci mezinárodních seminářů a konferencí pořádaných MŠMT;

c) účastníci tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí, pořádaných či spolupořádaných MŠMT nebo pořádaných ČŠI a organizacemi zřizovanými MŠMT;

d) čeští i zahraniční studenti a pracovníci středních a vysokých škol, pokud byla uzavřena smlouva mezi DZS a příslušnou školou v ČR o ubytování studentů;

e) zaměstnanci ČŠI, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT na pracovních cestách;

2. Kategorie B
a) čeští i zahraniční účastníci akcí zaměřených na vzdělávání, pořádaných územními správními celky, orgány veřejné správy a jimi zřizovanými školami a školskými zařízeními a zaměstnanci těchto institucí na pracovních cestách;

b) čeští i zahraniční účastníci akcí pořádaných vzdělávacími institucemi a zaměstnanci těchto institucí na pracovních cestách;

c) čeští i zahraniční studenti, učitelé a experti v rámci meziresortní a meziuniverzitní spolupráce;

3. Kategorie C
Ostatní zájemci, včetně fyzických osob z řad veřejnosti, za podmínky volné kapacity ubytovacího zařízení.


Pro zařazení do zvýhodněné kategorie A nebo B prosíme o vyplnění objednávkového formuláře (stáhnout).
Podepsaný formulář zašlete e-mailem:recepce@dzs.cz
nebo faxem: +402 221 776 113.